Kuća Kirinić

Najstarija toplička stambena zgrada iz 1526. godine sa sačuvanim unutarnjim kasnogotičkim prostorom, sa sjeverne strane je prizemnica, a sa južne dvokatnica.

Više u ovoj kategoriji: « Konstantinov dom