Kapela Sv. Duh

Na ostacima župne crkve koju su uništili Tatari 1242. godine sagrađena je kapela koja je 1774. godine barokizirana.

Kapelu je do XIX. stoljeća okruživalo groblje, a tu je pokopan i Antun Kukuljević Sakcinski.

Više u ovoj kategoriji: « Artefakti Pučka kupelj »