Povijest turizma

Neosporna je činjenica da su Var. Toplice najstarije i najznamenitije prirodno lječilište u Hrvatskoj pa i na širim prostorima (2010. godine Varaždinske Toplice obilježile su značajajan jubilej: 190 godina modernog zdravstvenog turizma).

Varaždinske Toplice, ljupko naselje na sjeveroistočnom rubu Hrvatskog zagorja, svoje je osnovne odrednice– položaj, ime i temeljnu djelatnost – dobio po prirodnom daru – izvoru ljekovite termalne vode.

Njegovi prvi poznati stanovnici staropanonsko su pleme Jasi (Jas znači posjednik vručeg vrela ili Topličan), a Rimljani su naselju dali prvo poznato ime- Aqua Iasae.

Bilo je to zlatno razdoblje Varaždinskih Toplica,u kojima su se liječili pripadnici rimskih legija, među njima i visoki časnici, a također i civilni dužnosnici, o čemu svjedoče iskopani dobro očuvani ostaci monumentalnih termi s forumom (trgom), kapitolijem (svetištem) te ostaci sajmišno-trgovinskog i stambenog kompleksa. To je muzej na otvorenom, dok se u Zavičajnom muzeju čuvaju i izlažu brojni natpisni spomenici vezani za liječenje i ozdravljenje te mramorni reljefi i skulpture čija je vrijednost nemjerljiva.

Liječenje je tada vezano uz vjerovanje u božanstva, posebno pak niže božice nymfe(vile), a štovana je i kapitolska trijada – Jupiter, Junona i Minerva. Uloga naših Toplica u širim okvirima Carstva bila je toliko značajna da su početkom 4. st., poslije stradavanja u gotskoj provali, obnovljene po nalogu cara Konstantina I. Velikog. To je vidljivo iz glasovite Konstantinove ploče, gdje također stoji da je car u Toplicama uveo tjedne sajmove nedjeljom kroz čitavu godinu, što je bio još jedan poticaj tadašnjem turizmu.

AQUAE IASAE su stradale u velikoj seobi naroda. Ostaci antičkih zdanja bili su preplavljeni termalnom vodom i ostali konzervirani u slojevima sedre. Kada se u srednjem vijeku život ovdje stabilizirao, termalna voda je i nadalje glavna odrednica naselja. To se vidi iz prvog srednjovjekovnog spomena Toplica, koje se u povelji kralja Bele III. iz 1181. zovu Toplissa, što je latinizirani oblik hrvatskog toponima. Iz ove povelje saznajemo da su oko 1116. Toplice postale posjedom Kaptola zagrebačkog, što su ostale kroz više od osam stoljeća.

U srednjem vijeku nastavljeno je korištenje termalne vode u higijenske, rekreativne i lječilišne svrhe; jasno – na sveukupno nižoj razini u odnosu na antiku

Srednjovjekovni turisti u Var. Toplicama najvećim su dijelom bili seljaci-kmetovi i drugi pučani sa širokog područja sjeverozapadne Hrvatske, jugozapadnog dijela Mađarske i Štajerske. Posebno su masovno dolazili ljeti – u «mrtvoj sezoni» poljoprivrednih radova i za veće katoličke blagdane. Brojni ljudi nisu žalili truda i troška da se i po nekoliko dana zaprežnim kolima klackaju po lošim putovima, ignorirajući čak i opasnost od Turaka i razbojnika, da bi nekoliko dana proboravili u Var. Toplicama. Kako je uz to bilo nepisano pravilo da u Toplicama treba čim više piti, svašta se dešavalo u sjenu i slami! Bilo je tu kojekakvih varijanti primitivnog «slatkog života». Ljudi su si jednostavno «otpustili ventile» i nakratko zaboravili na mučnu svakodnevicu…

Od 1820. razvoj kupališnog lječilišta Var. Toplice bio je upravo munjevit. Uz zgradu Konstantinovih kupelji, na mjestu prijašnje gostionice, podignuta je glavna lječilišna zgrada – velebni hotel s kavanom, restoranom i «kursalonom». Modernim hotelom postao je i Stari grad. Dogradnjom stare gospodarske zgrade nastao je i treći hotel(danas zgrada pošta-banka-kino), dok je broj objekata termalnih kupelji narastao čak na četiri.

Uz objekte kupališnog lječilišta zasađeni su drvoredi i drugo zelenilo. Lijep vrt za potrebe elitne klijentele uređen je sjeverno od glavne lječilišne zgrade, dok glasoviti veliki kupališni perivoj izrasta uz termalno vrelo i sjeverno od njega. Kupališno lječilište dobiva i vodovod. Godine 1844., kada je u «donjem mjestu» podignuta nova pučka kupelj, Var. Toplice su i faktično podjeljene na dvije lječilišno-turističke zone: «donje mjesto» za brojni puk(tzv. proste ljude), «gornje mjesto» za tadašnju elitu. Potkraj 19.st. Varaždinske Toplice stale su uz bok renomiranih srednjoeuropskih kupališnih lječilišta.

Više u ovoj kategoriji: Turistička ponuda »